☰ MENU

Kriminaalõiguse valdkonnas oleme teostanud kaitsed niimajandus- ja korruptsiooni süüdistustes kui ka vara- ja isikuvastastes kuritegudes esitatud süüdistustes.

Oleme osalenud iduettevõtete asutamise ja arendamise ning ingli- ja riskikapitali kaasamise nõustamisel lennunduse-, infotehnoloogilise meelelahutuse- ; õmblustootmise- ; ehituse- ; hotellinduse- ; loomakasvatuse- hulgi- ja jaekaubanduse alal. Töö sisuks on olnud nii ettevõtja investori õigussuhete korporatiivne ja lepinguline vormistamine, kui ka õigustööga seonduv suhtekorralduslik töö laimas mõttes.

Praktikas on tulnud kokku puutuda nii väiksemate ehitusprojektide nõustamisega (eramud, majutusasutused), kui ka õigusvaidlustega suurehitusprojektides. Samuti on praktika osaks planeeringud, kinnistute jagamised ja ühendamised. Advokaadi osalus ehituse ja planeerimise valdkonnas hõlmab nii asjaajamist ja õigusvaidlust avaliku haldusvõimuga, kui ka tsiviilvaidlusi ehituse kvaliteedipretensioonidest ning ehituslepingute täitmisega seonduvates küsimustes.

Praktika osaks õigusvaidlused kohtuväliselt ja kohtus asjaõigus-, lepingu- ja kahjuhüvitamise asjades, samuti perekonna- pärimise- ja tööõiguse asjades

Praktika osaks on meil halduskohtu- ja kohtuväline õigusvaidluste lahendamine riigihanke- ja maksumenetlustes. Saame aidata klienti ka hankemenetluses pakkumise dokumentatsiooni kooostamisel. Maksuametiga seonduvad õigusmenetlused puudutavad maksude määramise õigsuse üle peetavaid õigusvaidlusi kohtueelses- ja kohtumenetluses. Muudest haldusmenetlustest võib praktika osana märkida ehitus- ja paneeringutega seonduvaid haldusvaidlusi, samuti kriminaaltäitemenetlusega seonduvaid haldusvaidlusi.

International Lawyers Network

International Lawyers Network

Ainus AEA poolt tunnustatud täisõiguslik õigusbüroo Eestis.

www.aeuropea.com →

VALDMA & PARTNERS

Contact:

Phone: + 372 5020784

Address

Kiriku 6, Tallinn,
10130 Estonia